fbpx

Klachtenregeling

Heeft u een klacht?

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze behandelingen en de service binnen onze praktijk. Bent u toch niet tevreden? Dan kunt u per e-mail of telefonisch met ons contact opnemen. Wij zullen met u een afspraak maken zodat u in de gelegenheid bent om uw ongenoegen uit te spreken. Wij streven ernaar om uw klacht zorgvuldig te behandelen om uiteindelijk tot een oplossing te komen.

Het kan zijn dat het gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij Huidzorg 073 is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Via de website van het Klachtenloket Paramedici vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.

Voor vragen of meer informatie:

Klachtenloket Paramedicie:
info@klachtenloketparamedici.nl
tel: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr, 9.00 tot 12.30 uur)

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken huidtherapeut van Huidzorg 073. Uiterlijk binnen 6 weken zal de huidtherapeut zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Als de geboden oplossing of de wijze waarop de klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de huidtherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Ook het indienen van een geschil gaat via de website van het Klachtenloket Paramedici; daar vindt u een eenvoudig formulier en nadere uitleg.

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u € 50,- griffierechten als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Als u er niet uitkomt met deze regeling staat het u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijk rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

Hier vindt u het reglement klachtafhandeling paramedici en het reglement geschillencommissie paramedici.

Bel ons