fbpx

Privacyverklaring

Per 1 januari 2021

  1. Verzamelen van cliëntgegevens
    Praktijk voor Huidtherapie Huidzorg 073 kan persoons- en medische gegevens verwerken. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of via de website. Doeleinden zijn: – gebruik in het kader van de te verlenen huidtherapeutische zorg – gebruik voor de bewaking van de kwaliteit van Huidzorg 073 – andere doeleinden, mits vooraf met de cliënt overeengekomen. Huidzorg 073 kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Persoonlijke gegevens (een volledig overzicht is opgenomen in het AVGregister en op verzoek beschikbaar) – Medische gegevens – De gegevens van uw ziektekostenverzekering. Cliënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door Huidzorg 073 bij de eerste inschrijving in de praktijk. Cliënten hebben het recht om hun verzamelde en verwerkte gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Huidzorg 073 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een verzoek hiertoe reageren.
  2. Verwerken van cliëntgegevens
    Verwerking van de gegevens is noodzakelijk: – voor de uitvoering van het overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening – voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst – om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
  3. Delen van cliëntgegevens
    Huidzorg 073 verstrekt persoons- en medische gegevens alléén aan derden na mondelinge of schriftelijke instemming van de cliënt en alléén – indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg – om te voldoen aan een wettelijke verplichting – om te voldoen aan een verplichting vanuit de ziektekostenverzekering.

4. Informatiebeveiliging
Huidzorg 073 heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat cliëntgegevens zorgvuldig worden behandeld. – Alle medewerkers die cliëntgegevens verwerken of anderszins kennisnemen van cliëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding. – Cliëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard (wet WBGO). – Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk. De website van Huidzorg 073 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Google Analytics
Huidzorg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwordsadvertenties van Huidzorg 073 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Huidzorg 073 te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidzorg 073 heeft hier geen invloed op. Huidzorg 073 heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidzorg 073 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Huidzorg 073 is als volgt te bereiken:


Huidzorg 073 – Stadion De Vliert Stadionlaan 85 5213 JJ ’s-Hertogenbosch Inschrijvingsnummer handelsregister: 60932546
Telefoon: 073-6907735
E-mailadres: info@huidzorg073.nl

Bel ons